کانال تلگرام

کانال ذوالجناح

کانال کـــانـــال ذوالــجـــنـــاح در تلگرام

ارتباط شما دوستاران اهل بیت (ع)
@ZOLGANAH72

تبادل??
@Tanri72 ?

صفحه اینستا گرام

https://www.instagram.com/p/Bar8zWDFhCE/
مشگلون اولساایترمه اوزوو?
مردونامرده دیمه هر سوزوو?
کر بلا سمتینه دوندر اوزوو?

  

تعداد کاربران : ۵۰۰۰ +
آیدی کانال : @zolganah

افزودن به تلگرام

ممکن است شما دوست داشته باشید