مرور برچسب

دکتر حسن روحانی

مصاحبه رئیس جمهور حسن روحانی در تاریخ ۱۵ مرداد در رابطه با تحریم ها

دکتر حسن روحانی: 🔹کسی که می‌گوید تمایل به مذاکره دارم، باید به مبانی آن هم احترام بگذارد؛ اولین شرط صداقت است. 🔹کسی که اکنون می‌گوید مذاکره از معاهدات بین‌المللی خارج شده است. 🔹مذاکره همزمان با تحریم چه معنایی…