کانال تلگرام

کانال آمد نیوز – صدای مردم

کانال Sedaie Mardom در تلگرام

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی»/ «کانال Amadnews مسدود شد»

تعداد کاربران : ۱۳۴۰۰۰۰ +

 

لینک کانال بنا به گزارشات کاربران حذف شد

ممکن است شما دوست داشته باشید