کانال تلگرام

کانال دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی

کانال دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تلگرام

کانال دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
برای ارتباط با مدیر کانال یا ارسال مطالب به وی:
@zohurian

  

تعداد کاربران : ۹۰۰ +
آیدی کانال : @scsoir

افزودن به تلگرام

ممکن است شما دوست داشته باشید