قوانین تلگ

مسئولیت کلیه کانال ها به عهده مالکان آنهاست و تلگ هیچگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کانال ها ندارد.

بخش زیادی از کانال های موجود در وب سایت تلگ به صورت خودکار ارسال میشوند. از آنجایی که امکان تخلف در کانال های تلگرامی بالاست تلگ به محض دریافت گزارش در کمتر از ۶ ساعت کانال مذکور را حذف خواهد کرد.

از آنجایی که تعداد کانال های ثبت شده در تلگ زیاد است تنها با اعلام گزارش امکان حذف کانال های متخلف وجود دارد.

در مواردی که تخلف یک کانال قابل مشاهده نیست. تنها با ارائه اسناد معتبر مثل برگه شکایت از صاحب کانال امکان حذف کانال وجود دارد.

تنها پیامک و پیام های اطلاع رسانی از سمت تلگ ارسال میشود و در صورت دریافت پیام غیر اطلاع رسانی با نام تلگ حتما آن را گزارش دهید.

در تلگ هیچ نوع خدمات فروش ممبر وجود ندارد و تنها راه افزایش اعضای کانال شما ارسال آگهی کانال شماست.