کانال تلگرام

کانال کتاب در گردش

کانال کتاب در گردش در تلگرام

کتاب در گردش درواقع به معنای رهاکردن کتاب درمکانهای عمومی است تابوسیله اشخاص دیگر برداشته شود و بعد از خوانده شدن بار دیگر در مکانی عمومی رها شود
جهت ارتباط با ادمین ها
@ghzlabi
@eshams343
@ali_riiiza

  

تعداد کاربران : ۳۰ +
آیدی کانال : @ketabdargardesh

افزودن به تلگرام

ممکن است شما دوست داشته باشید