کانال تلگرام

کانال هرکی بده تو خوب باش

کانال هرکی بده تو خوب باش در تلگرام

زندگی بیابان پر پیچ و خمی است که در آن تنها قطب نمای تو, ایمان است..

تبادل
@skot110

پشنهاد وانتقاد مدیر کانال

@ggmmg45

  

تعداد کاربران : ۱۰۰۰ +
آیدی کانال : @elahishokrt

افزودن به تلگرام

ممکن است شما دوست داشته باشید