کانال تلگرام

افزودن کانال تلگرام
به صورت رایگان

نکات ثبت کانال 

کانال شما در سایت تلگ به نشانی teleg.ir و سایت چنلز به نشانی chanelz.ir منتشر میشود.

کانال شما میبایست تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

مشخصات کانال شما مثل توضیحات و عکس از کانال شما برداشته میشود.

کانال شما در صورت رعایت قوانین طی ۱ روز کاری تایید میشود.

فرم افزودن کانال